Privacyverklaring

Comcredo respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die je deelt als je Comcredo inschakelt of met Comcredo samenwerkt of contacten onderhoudt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Comcredo?

Comcredo verwerkt alleen primaire contactgegevens:

 • voor- en achternaam
 • correspondentie-, lever- en/of factuuradres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mailadres

En eventueel:

 • zakelijk webadres
 • bankrekeningnummer (alleen van leveranciers)

Welke persoonsgegevens verwerkt Comcredo niet?

 • Comcredo verwerkt geen aanvullende persoonlijke gegevens zoals geboortedata, priv√©adressen enz.
 • Comcredo verwerkt geen gegevens van webbezoekers.
 • Comcredo verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
 • Comcredo richt zich niet op opdrachtgevers of webbezoekers jonger dan 16 jaar.

Waarvoor verwerkt Comcredo persoonsgegevens?

Comcredo verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • afhandelen van betalingen
 • bellen of e-mailen om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren

Comcredo neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Daarmee wordt bedoeld besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart Comcredo persoonsgegevens?

Comcredo bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn zal in de regel gelijk zijn aan de duur van de relatie.

Deelt Comcredo persoonsgegevens met derden?

Comcredo verkoopt geen persoonsgegevens en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@comcredo.nl of saskia@comcredo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Comcredo je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Comcredo reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. En wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaat Comcredo om met beveiliging persoonsgegevens?

Comcredo neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik? Laat dat dan zo snel mogelijk weten door een mailbericht te sturen naar info@comcredo.nl of saskia@comcredo.nl.

Wie kan ik bij Comcredo aanspreken op gegevensbescherming?

Als zzp’er ben ik, Saskia Broman, zelf de functionaris gegevensbescherming. Neem bij vragen gerust contact op via:

 • E-mail: info@comcredo.nl en/of saskia@comcredo.nl
 • Telefoon: 06-302 394 83
 • Post: Cornelis Koningstraat 3a, 6862 CK Oosterbeek